Dokumentacija

28.02.2019.

  • Financijski izvještaj neprofitnih organizacija 01.01.2018. – 30.06.2018. – Preuzmi
  • Potvrda ID DI predaje Završnog izvješća 2018 – Preuzmi
  • Potvrda o preuzetom izvještaju – Preuzmi
  • Financijski izvještaj neprofitnih organizacija 01.01.2018. – 31.12.2018. – Preuzmi